Locatie speeltuin

Taludweg 23, Oosterbeek

     Tel : 026-3340230 / 06-13782937

  E-mail : info@speeltuintalud.nl

   Verhuur Clubgebouw  

  Voor reserveringen en verhuurvoorwaarden
kunt u  contact opnemen met:

  Mevr. B. Jonkers

    Paul Krugerstraat 51

       6861 CS Oosterbeek   

 026-3340230

 jonkersc@xs4all.nl

Bestuur

        Voorzitter :               H. Pietersma

     Secretaris :              J. Roelofs  

    Penningmeester :    J. Jonkers

Bestuurslid :             M.Kooij

      Bestuurslid :            G. Derksen

  Kamer van Koophandel : 41051056

 Rabobank Oosterbeek : NL33 RABO 0385 0150 62

tnv Stichting Speeltuin Talud te Oosterbeek